Välkommen till

SD Linköping

Ett parti för hela Linköping

För Sverigedemokraterna är trygghet och tradition centrala värderingar som genomsyrar allt vårt politiska arbete. Vi står upp för att Linköping ska vara en trygg kommun genom alla livets skeden. I vårt Linköping har alla barn en trygg skolgång, alla medborgare upplever trygghet i vardagen och våra äldre kan njuta av ålderdomen med vetskap att kommunen säkerställer en trygg vardag sett till såväl den fysiska tryggheten som en trygg vård och omsorg.

Vårt Linköping står också upp för tradition. Vi respekterar det enorma kulturhistoriska arv Linköping besitter och vi verkar även för att framhäva detta. Vi står upp för vår landsbygd och att den ska leva och frodas som den har gjort i alla tider. Vi verkar för en levande landsbygd genom att säkerställa att samhällsnödvändiga funktioner finns tillgängliga för dem som bor på landsbygden och att kommunen köper råvaror från bönder som verkar inom kommuen.

Ett omsorgsfullt Linköping

Det sociala skyddsnätet har under de senaste decennierna urholkats i en allt högre takt. Det är samhällets svagaste grupper som har drabbats av detta. Framförallt äldre, och sjukpensionärer. Vi vill att alla äldre ska ha en värdig ålderdom. Därför vill vi se rad förändringar som förbättrar våra äldres tillvaro. Bland annat: krav på utdrag ur belastningsregister vid nyanställningar inom äldreomsorgen, kostnadsfria bussresor för pensionärer inom kommunen och kostnadsfria halkskydd.

Ett tryggt Linköping

Sverige är ett fantastiskt land men har under ett tiotal år förändrats till det sämre. Den trygghet som forna generationer byggt upp har under ett trettiotal år raserats på grund av den förda massinvandringspolitiken. Linköping plågas idag av organiserad brottslighet, ungdomsrån och tiggeri. För att återställa tryggheten i Linköping vill Sverigedemokraterna se fler patrullerande väktare, ökad kameraövervakning och en handlingsplan för att motverka det hitresta tiggeriet.

Ett svenskt Linköping

Vi står upp för Sverige, svensk kultur och viktiga svenska fri- och rättigheter. Sverigedemokraterna vill återbygga den gemenskap som en gång rådde i Sverige. För att synliggöra och hylla den svenska kulturen vill vi att kommunen ska ta ett större ansvar för att fira svenska högtider. Vi värnar det kommunala självstyret och det är just kommunerna som bäst vet vilka förutsättningar de har kopplat till mottagandet av migranter. Därför ska kommunerna ha sista ordet när det kommer till mottagandet av migranter. SD vill minimera allt mottagande som innebär en kulturell, social och ekonomisk belastning.

Ett vackert och framkomligt Linköping

Linköping med omnejd har en lång och anrik historia. Från domkyrkan till garnisonsområdet vittnar vår stad om sin stolta historia. Sverigedemokraterna vill bevara och värna Linköpings arkitektoniska värden. Samtidigt vill vi verka för en kapacitetshöjning av viktiga trafikknutpunkter som SAAB-rondellen för att motverka trafikstockning. Trafiken ska även flyta på smidigt inne i centrum, därför kommer vi motsätta oss åtgärder som ämnar att hindra framkomligheten i Linköpings tätort

Aktuellt

Linköping toppar riksdagslistan för Sverigedemokraterna Östergötland!

Linköping toppar riksdagslistan för Sverigedemokraterna Östergötland!

Den 31:e oktober anordnade Sverigedemokraterna Östergötland sin valkonferens där distriktets inspel till riksdagslista klubbades. Bland alla kompetenta kandidater återfanns Jonas Andersson och Chris Dahlqvist bland de fem främsta namnen. Vi önskar Jonas Andersson lycka till i sitt fortsatta arbete i riksdagen och gratulerar Chris Dahlqvist till förtroendet att eventuellt bli ersättare i riksdagen!

läs mer
PRM: Budget 2022, Från segregation och otrygghet till sammanhållning och säkerhet

PRM: Budget 2022, Från segregation och otrygghet till sammanhållning och säkerhet

Från segregation och otrygghet till sammanhållning och säkerhet är Sverigedemokraternas svar på problemen som skapats av de övriga partierna. Vår budget för 2022 gör stora omprioriteringar vad gäller kommunens verksamhet och finansiering. Sverigedemokraterna storsatsar på att återställa trygghet, ordning och sammanhållning i kommunen. Tydliga krav kopplat till uppbärandet av försörjningsstöd, språkkrav inom äldreomsorgen, fler patrullerande […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Östergötland